Địa hình đôi núi nước ta bị xói mòn, cắt xẻ rất mạnh do

Địa hình đôi núi nước ta bị xói mòn, cắt xẻ rất mạnh do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nhiệt độ cao, mưa nhiều.                                           B. hoạt động sản xuất của con người.

C. vận động Tân kiến tạo.                                               D. lượng mưa lớn, tập trung theo mùa.

D. lượng mưa lớn, tập trung theo mùa.