Sản phẩm nông nghiệp chứng tỏ sự khác biệt giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ?

Sản phẩm nông nghiệp chứng tỏ sự khác biệt giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cao su.                                 
B. Cà phê.                                
C. Chè.                                                             
D. Bò sữa.

C