Cây chè được trồng nhiều ở Tây Nguyên, chủ yếu là do ờ nơi đây có

Cây chè được trồng nhiều ở Tây Nguyên, chủ yếu là do ờ nơi đây có

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. một mùa khô rõ rệt.                                                      B. tổng lượng mưa trong năm lớn.

C. khí hậu mát mẻ  các cao nguyên cao.                       D. khí hậu khá nóng ở các cao nguyên thấp
C. khí hậu mát mẻ  các cao nguyên cao.