Cần cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào có đường bờ biển dài nhất nước ta?

Cần cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào có đường bờ biển dài nhất nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Quảng Ninh.                     
B. Quảng Bình.                        
C. Khánh Hòa.                                                           
D. Bình Thuận.

D