Ý nào dưới đây là biện pháp lâu dài và chủ yếu đế giảm bớt sự di dân tự do vào các thành phố lớn?

Ý nào dưới đây là biện pháp lâu dài và chủ yếu đế giảm bớt sự di dân tự do vào các thành phố lớn?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mở rộng quy mô đô thị.

B.Xây dựng thêm nhiều đô thị vệ tinh.

C. Phát triển kinh tế đô thị kết hợp với công nghiệp hóa nông thôn.

D. Cấm di dân từ nông thôn ra thành thị.

C. Phát triển kinh tế đô thị kết hợp với công nghiệp hóa nông thôn.