Nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô ở Đồng bằng sông cửu Long trong việc cải tạo tự nhiên, vì rất cần thiết cho

Nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô ở Đồng bằng sông cửu Long trong việc cải tạo tự nhiên, vì rất cần thiết cho

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thau chua và rửa mặn đất đai.                                   B. hạn chế nước ngầm hạ thấp.

C. ngăn chặn sự xâm nhập mặn.                                    D. tăng cường phù sa cho đất.

A. thau chua và rửa mặn đất đai.