Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết các dân tộc ít người có số dân trên 1 triệu người ở nước ta là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết các dân tộc ít người có số dân trên 1 triệu người ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết các dân tộc ít người có số dân trên 1 triệu người ở nước ta là

A. Nùng, Thái, Mường, Khơ-me, Hmông. B. Tày, Thái, Hoa, Khơ-me, Hmông.

c. Tày, Thái, Mường, Khơ-me, Hmông. D. Tày, Thái, Mường, Dao, Hmông.

c. Tày, Thái, Mường, Khơ-me, Hmông.