Phát biểu nào sau đây không đúng với Đông Nam Á biển đảo?

Phát biểu nào sau đây không đúng với Đông Nam Á biển đảo?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khí hậu có một mùa đông lạnh.                                B. Đồng bằng đất đai màu mỡ.

c. Tập trung nhiều đảo, quần đảo.                                 D. ít đồng bằng, nhiều đồi núi.

A. Khí hậu có một mùa đông lạnh.