Nội dung nào không đúng khi nói về đặc điểm chung của vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên?

Nội dung nào không đúng khi nói về đặc điểm chung của vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Điều kiện khí hậu, đất trông thuận lợi.

B. Mặt bằng rộng lớn, thuận lợi cho việc cơ giới hóa.

C. Cây công nghiệp nhiệt đới chiếm ưu thế.

D. Cây công nghiệp hàng năm chiếm ưu thế.

D. Cây công nghiệp hàng năm chiếm ưu thế.