Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây có quy mô lớn nhất vùng Tây Nguyên?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây có quy mô lớn nhất vùng Tây Nguyên?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Kon Turn.                      B. Plây Ku.                           C. Buôn Ma Thuột.                             D. Đà Lạt.

C. Buôn Ma Thuột.