Ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta không phải là ngành

Ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta không phải là ngành

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. có thế mạnh lâu dài.

B. đem lại hiệu quả kinh tế cao.

C. tác động mạnh đến việc phát triển các ngành khác.

D. dựa hoàn toàn vào vốn đầu tư nước ngoài.

D. dựa hoàn toàn vào vốn đầu tư nước ngoài.