Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết nhận định nào không đúng khi so sánh trung tâm công nghiệp Hà Nội với TP. Hồ Chí Minh?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết nhận định nào không đúng khi so sánh trung tâm công nghiệp Hà Nội với TP. Hồ Chí Minh?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Nằm ở hai vùng trọng điểm kinh tế lớn của cả nước.

B.  Quy mô giá trị sản xuất công nghiệp rất lớn.

C. Cơ cấu công nghiệp của Hà Nội đa dạng hơn TP. Hồ Chí Minh.

D. Là hạt nhân kinh tế của hai vùng trọng điểm của nước ta.

C