Tỉ trọng diện tích cây lương thực trong ngành trồng trọt ở nước ta có xu thế giảm chủ yếu là do

Tỉ trọng diện tích cây lương thực trong ngành trồng trọt ở nước ta có xu thế giảm chủ yếu là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nhu cầu lương thực của nhân dân ta đà được đáp ứng.

B. nhu cầu xuất khẩu gạo trên thị trường thế giới đã bão hòa.

C. chuyển đổi mục đích sang cây trông khác có hiệu quả kinh tế cao.

D. diện tích cây lương thực bị thu hẹp nhanh do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa.
C. chuyển đổi mục đích sang cây trông khác có hiệu quả kinh tế cao.