Ở nhiều nơi vùng biển phía Nam nước ta, hoạt động du lịch diễn ra được trong suốt cả năm, chủ yếu do

Ở nhiều nơi vùng biển phía Nam nước ta, hoạt động du lịch diễn ra được trong suốt cả năm, chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. gió mùa thổi quanh năm.                                               B. địa hình ven biển đa dạng.

C. nền nhiệt cao quanh năm.                                             D. thời gian mùa khô kéo dài.

C. nền nhiệt cao quanh năm.