Khu bảo toàn thiên nhiên cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh ) thuộc loại rừng

Khu bảo toàn thiên nhiên cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh ) thuộc loại rừng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. quốc gia.                          B. đặc dụng.                      C. sản xuất.                         D. phòng hộ.

B. đặc dụng.