Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết hòn đảo có diện tích lớn nhất nước ta

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết hòn đảo có diện tích lớn nhất nước ta

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cái Bầu.                            B. Cát Bà.                          c. Côn Sơn.                                  D. Phú Quốc.

  D. Phú Quốc.