Thế mạnh lớn nhất của Trung du và miền núi Bắc Bộ là gì?

Thế mạnh lớn nhất của Trung du và miền núi Bắc Bộ là gì?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đánh bắt hải sản.                                                            B. Chăn nuôi bò sữa.

C. Khai thác than.                                                                D. Khoáng sản và thủy điện.

D. Khoáng sản và thủy điện.