Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô ở Đông Nam Á phát triển nhanh trong những năm gân đây chủ yếu do

Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô ở Đông Nam Á phát triển nhanh trong những năm gân đây chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

B. nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động.

C. liên doanh với các hãng nổi tiếng của nước ngoài.

D. tiến hành hiện đại hóa cơ sở vật chất kĩ thuật.

A. thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư nước ngoài.