Trên các vùng biển nước ta, các dòng hải lưu có đặc điểm nào sau đây?

Trên các vùng biển nước ta, các dòng hải lưu có đặc điểm nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Gồm các dòng nóng và dòng lạnh.

B. Thay đổi theo hướng gió mùa.

C. Có các dòng nóng vào mùa hạ và dòng lạnh vào mùa đông.

D. Các dòng nóng hoạt động ở phía Nam, các dòng lạnh hoạt động ở phía Bắc.

B. Thay đổi theo hướng gió mùa.