Dân cư nước ta phân bố không đều giữa các vùng gây khó khăn nhất cho việc

Dân cư nước ta phân bố không đều giữa các vùng gây khó khăn nhất cho việc

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nâng cao chất lượng cuộc sống.                                  B. Bảo vệ tài nguyên môi trường.

C. Sử dụng hiệu quả nguồn lao động.                              D. Nâng cao tay nghề cho lao động.

C. Sử dụng hiệu quả nguồn lao động.