Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được iru tiên đi trước một bước là

Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được iru tiên đi trước một bước là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. sản xuất hàng tiêu dùng.                                             B. khai thác và chế biến dầu khí.

C. chế biến nông, lâm, thuỷ sản.                                     D. điện lực.

 D. điện lực.