Nhân tố nào có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và phân bố của các cơ sở chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta?

Nhân tố nào có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và phân bố của các cơ sở chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chính sách phát phát triển của Nhà nước và cơ sở hạ tầng.

B. Cơ sờ vật chất - kĩ thuật và nguồn lao động có trình độ kĩ thuật cao.

C. Nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.

D. Kinh nghiệm sản xuất và thị trường xuất khẩu.
C. Nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.