Biện pháp nào sau đây được sử dụng trong bảo vệ đất ở đồng bằng nước ta?

Biện pháp nào sau đây được sử dụng trong bảo vệ đất ở đồng bằng nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Làm ruộng bậc thang.                                                    B. Chống nhiễm mặn.

C. Trồng cây theo băng.                                                      D. Đào hố kiểu vẩy cá.

B. Chống nhiễm mặn.