Khí hậu cận xích đạo gió mùa có mùa mưa và mùa khô rõ rệt là đặc điểm của khí hậu ở đâu?

Khí hậu cận xích đạo gió mùa có mùa mưa và mùa khô rõ rệt là đặc điểm của khí hậu ở đâu?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Miền Bắc.                       B. Miền Trung.                     C. Miền Nam.                                         D. Cả nước.

C. Miền Nam.