Đặc điểm nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

Đặc điểm nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Do phù sa của hệ thống sông Hông và sông Thái Bình bồi tụ; khai phá từ lâu và biển đổi mạnh.
B. Vùng trong đê không được phù sa bồi tụ, gồm các bậc ruộng cao bạc màu và các ô trũng ngập nước. Vùng ngoài đê được phù sa bồi hàng năm.
C. Chịu tác động mạnh của thủy triều.             
D. Rộng khoảng 15 nghìn km2, cao ờ rìa tây và tây bắc tháp dàn ra biến và bị chia cắt thành nhiều ô.                                                                                                  ,


 
C. Chịu tác động mạnh của thủy triều.