Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết đàn bò nước ta được nuôi nhiều nhất ở vùng nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết đàn bò nước ta được nuôi nhiều nhất ở vùng nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên.

B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

C. Duyên hải miền Trung, Trung du và miền núi Bac Bộ.

D. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ.

A