Các tỉnh Tây Bắc thuộc của Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Các tỉnh Tây Bắc thuộc của Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên.                              B. Điện Biên, Tuyên Quang, Cao Bằng.

C. Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh.                           D. Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình.

 D. Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình.