Bốn tỉnh dẫn đầu về sản lượng đánh bắt thủy sản ở nước ta là

  Bốn tỉnh dẫn đầu về sản lượng đánh bắt thủy sản ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang.

B. Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau.

C. Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Kiên Giang.

D. Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh.

C. Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Kiên Giang.