Quốc gia nào ở Đông Nam Á có diện tích và dân số lớn nhất?

Quốc gia nào ở Đông Nam Á có diện tích và dân số lớn nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Thái Lan.                           B. Việt Nam.                       C. In-đô-nê-xi-a.                         D. Mi-an-ma.

  C. In-đô-nê-xi-a.