Ở Tây Nguyên, phát triển cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt đới (chè) là do

Ở Tây Nguyên, phát triển cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt đới (chè) là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. diện tích đất đỏ badan lớn.                                        B. khí hậu cận xích đạo gió mùa.

C. người dân có nhiều kinh nghiệm sản xuất.                D. địa hình cao, khí hậu mát mẻ.

D. địa hình cao, khí hậu mát mẻ.