Khó khăn lớn nhất về tự nhiên làm gián đoạn thời gian khai thác thủy sản ở nước t trong năm là

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên làm gián đoạn thời gian khai thác thủy sản ở nước t trong năm là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. có nhiều bão và gió mùa Đông Bắc.                             B. có nhiều đoạn bờ biển bị sạt lở.

C. nguồn thủy sản bị suy giảm.                                         D. môi trường ven biển bị ô nhiễm.

A. có nhiều bão và gió mùa Đông Bắc.