Độ cao trung bình dưới 600 - 700 m ở miền Bắc và 900 -1000 m ở miền Nam là đai tự nhiên

Độ cao trung bình dưới 600 - 700 m ở miền Bắc và 900 -1000 m ở miền Nam là đai tự nhiên

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Độ cao trung bình dưới 600 - 700 m ở miền Bắc và 900 -1000 m ở miền Nam là đai tự nhiên

A. nhiệt đới gió mùa.                                                          B. ôn đới gió mùa.

c. cận nhiệt đới gió mùa.                                                   D. ôn đới núi cao

A. nhiệt đới gió mùa.