Thế mạnh hàng đầu của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là

Thế mạnh hàng đầu của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khai thác tổng hợp kinh tế biển, khoáng sản và rừng.

B. nuôi trồng thủy sản.

C. du lịch biển đảo.

D.  khai thác lâm sản.

A. khai thác tổng hợp kinh tế biển, khoáng sản và rừng.