Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đất xám phù sa cổ của nước ta tập trung ờ vùng nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đất xám phù sa cổ của nước ta tập trung ờ vùng nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nam Bộ, Đông Nam Bộ.                                                   
B. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.
C. Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ.                                             
D. Bắc Trung Bộ, Bac Bộ.
B