Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào vừa giáp Biển Đông vừa giáp Trung Quốc?

 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào vừa giáp Biển Đông vừa giáp Trung Quốc?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hải Phòng                         B. Quảng Ninh                     C. Cao Bằng                   D. Lạng Son.

 B. Quảng Ninh