Địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm

Địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm

A. có các cao nguyên badan đồ sộ.                                  B. núi có hướng tây bắc - đông nam.

c. đồi núi thấp chiếm ưu thế.                                           D. có các đồng bằng nhỏ hẹp.

  B. núi có hướng tây bắc - đông nam.