Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết các tỉnh nào ở vùng Đồng bằng sông Hồng giáp biển?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết các tỉnh nào ở vùng Đồng bằng sông Hồng giáp biển?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết các tỉnh nào ở vùng Đồng bằng sông Hồng giáp biển?

A.       Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa.

B.      Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình.

c. Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình.

D. Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình.

B.      Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình.