Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với chi độ nhiệt của Lạng Sơn so với Sa Pa?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với chi độ nhiệt của Lạng Sơn so với Sa Pa?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ hơn.               B. Nhiệt độ trung bình năm cao hơn.

C. Biên độ nhiệt trung bình tháng VII cao hơn.        D. Nhiệt độ trung bình tháng 1 thấp hơn.
D. Nhiệt độ trung bình tháng 1 thấp hơn.