Đất ở đồng bằng ven biển miền Trung ở nước ta thường nghèo, nhiều cát do

Đất ở đồng bằng ven biển miền Trung ở nước ta thường nghèo, nhiều cát do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. phần lớn là đồng bằng chân núi.                                        B. nguồn gốc hình thành chủ yếu từ biến.

C. đông bằng nhỏ, hẹp ngang, bị chia cắt.                             D. mưa nhiều xói mòn, rửa trôi mạnh.

B. nguồn gốc hình thành chủ yếu từ biến.