Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết ngọn núi nào sau đây nằm sát biên giới Việt - Trung có độ cao lớn nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết ngọn núi nào sau đây nằm sát biên giới Việt - Trung có độ cao lớn nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mẩu Sơn.                          B. Tây Côn Lĩnh.             c. Pu Si Lung.                                      D. Khoan La San.

 c. Pu Si Lung.