Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết các sông ở vùng Tây Bắc có giá trị kinh tế nào sau đây là quan trọng nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết các sông ở vùng Tây Bắc có giá trị kinh tế nào sau đây là quan trọng nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Thủy lợi.                         B. Thủy điện.                      c. Giao thông.                       D. Du lịch.

B. Thủy điện.