Nhờ giáp Biển Đông nên khí hậu nước ta có đặc điểm

Nhờ giáp Biển Đông nên khí hậu nước ta có đặc điểm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Nhờ giáp Biển Đông nên khí hậu nước ta có đặc điểm

A. nền nhiệt ẩm dồi dào.                                                    B. khí hậu có sự phân hóa đa dạng.

c. lượng mưa và độ ẩm lớn.                                             D. tài nguyên sinh vật phong phú.

c. lượng mưa và độ ẩm lớn.