Quốc lộ 1A bắt đầu từ tỉnh Lạng Sơn, kết thúc ở

Quốc lộ 1A bắt đầu từ tỉnh Lạng Sơn, kết thúc ở

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thành phố c'ân Thơ.                                                    
B. tỉnh Kiên Giang.
C. tỉnh Cà Mau.                                                                        
D. TP. Hồ Chí Minh.

C đúng