Vùng biển của nước ta không tiếp giáp với vùng biển nước nào sau đây?

Vùng biển của nước ta không tiếp giáp với vùng biển nước nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Ma-lai-xi-a.                       B. Mi-an-ma.                     C. In-đô-nê-xi-a.                       D. Thái Lan.

B. Mi-an-ma.