Cây công nghiệp hàng năm chủ yếu của Đông Nam Bộ là

Cây công nghiệp hàng năm chủ yếu của Đông Nam Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. lạc, mía, đậu tương.                                                         B. mía, thuốc lá, cói.

C. mía, thuốc lá.                                                                    D. cói, lạc, đậu tương.

C. mía, thuốc lá.