Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nước ta là

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Ô tô, xe máy, hàng điện tử.

B. Khoáng sản, nông sản, hàng công nghiệp nhẹ.

C. Máy móc, thiết bị, hàng tiểu thủ công nghiệp.

D. Vật liệu xây dựng, phân bón, hàng tiêu dùng.

B. Khoáng sản, nông sản, hàng công nghiệp nhẹ.