Giải pháp tốt nhất về mặt sinh học để đối phó với mùa khô kéo dài ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Giải pháp tốt nhất về mặt sinh học để đối phó với mùa khô kéo dài ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đào kênh dẫn nước ngọt chằng chịt.
B. chia ruộng thành các ô nhỏ theo hình ô bàn cờ.
C. tạo ra các giống lúa chịu được phèn và mặn.
D. sống chung với lũ, sinh kế với lũ.

C. tạo ra các giống lúa chịu được phèn và mặn.