Bão thường gây nhiều thiệt hại nặng nề nhất ở

Bão thường gây nhiều thiệt hại nặng nề nhất ở

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. ven biển Nam Trung Bộ.                                              B. ven biển Đồng bằng sông Hồng.

C. ven biển Đông Nam Bộ.                                               D. ven biến Bắc Trung Bộ.

D. ven biến Bắc Trung Bộ.