Nguyên nhân chính làm cho sinh vật biển nước ta ngày càng bị suy giảm là do

Nguyên nhân chính làm cho sinh vật biển nước ta ngày càng bị suy giảm là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.                                               B. khai thác quá mức.

C. thiên tai gia tăng.                                                              D. tăng cường xuất khẩu hải sản.

B. khai thác quá mức.