Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhat?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhat?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sông Cả.                      B. Sông Đồng Nai.                 C. Sông Mã.              D. Sông Thái Bình.

B. Sông Đồng Nai.